ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή.
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την roomserviceshop.grπου
εδρεύει Φοίβης 16 Γλυφάδα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)
Η εταιρία roomserviceshop.gr τηλ: (+30) 2108946700, website:
www.roomserviceshop.gr ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των
πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. 
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO)
www.roomserviceshop.gr, info@roomservice.gr τηλέφωνο: (+30) 2108946700

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα
προσωπικά δεδομένα σας
Τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους οι οποίοι
διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. 
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η www.roomserviceshop.gr δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα που απαιτούνται κατά την
επεξεργασία των παραγγελιών σας ώστε να μπορούν να παραδοθούν από το
μεταφορέα σε εσάς και όχι σε κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο. 
Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: 
(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να
λάβετε από εμάς όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (π.χ. η αγορά ενός
αξεσουάρ) που επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς. Συγκεκριμένα:
Εκτέλεση των παραγγελιών σας
Για να παραδίδουμε τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας
υποστηρίζουμε και μετά την πώληση τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε
είναι: 
 το όνομα και επίθετο και για επιχειρήσεις ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, ώστε
να γνωρίζει ο υπάλληλος που κάνει την παράδοση σε ποιόν πρέπει να
παραδώσει
 την διεύθυνση τιμολόγησης ή/και παράδοσης ώστε να μπορείτε να
παραλάβετε στο χώρο σας 

 τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου για να μπορούμε να επικοινωνούμε
μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας 
 τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση
μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας αναφορικά με
την παραγγελία σας
 την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να
λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας. 
 Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση
απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της εταιρίας μας.
 (β) Κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης και εφόσον μας έχετε χορηγήσει,
είτε κατά την δημιουργία λογαριασμού μέλους, είτε κατά την εγγραφή σας στα
newsletter μας και την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα κατά περίπτωση
ενδεχόμενα αναγκαία στοιχεία σας, παρέχονται και οι εξής δυνατότητες:
Εγγραφή στα newsletter, την αποστολή ενημερώσεων και
προσφορών:
Για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημέρωσης και των
προσφορών θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας (email)
Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να
απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε
μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνύματα κειμένου ή Instant messaging
μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications
κα). 

Δημιουργία λογαριασμού μέλους: 
Για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους θα πρέπει να μας δώσετε την
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και να ορίσετε τους
δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται
για συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, υπό τις συγκεκριμένες
προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
σήμερα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Εξατομικευμένη επικοινωνία (profiling)
Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα
προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να
χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε
δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το
νομικό πλαίσιο. Περισσότερες πληροφορίες για τη διενέργεια κατάρτισης
προφίλ στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω. 

Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης: 
 Για την δημιουργία Λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης θα πρέπει να δώσετε την συγκατάθεση σας στο
εκάστοτε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

 Απαραίτητο στοιχείο που λαμβάνουμε από το μέσο Κοινωνικής
Δικτύωσης είναι η διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας.
 Τα επιπλέον στοιχεία που λαμβάνουμε εξαρτώνται από το εκάστοτε
μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, μπορεί να είναι είτε το φύλο είτε η ημερομηνία
γέννησης σας ή και τα δύο εάν και εφόσον τα έχετε δηλώσει ως δημόσια. 
 Αναλυτικά για την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης δείτε την
αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.
Με την δημιουργία λογαριασμού μέλους σύμφωνα με τα παραπάνω και
την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα πραγματοποιείτε τις επόμενες
παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας.
Θα μπορείτε να απολαμβάνετε πλέον μία βέλτιστη εμπειρία με πρόσβαση στα
στοιχεία του λογαριασμού σας, στο ιστορικό των παραγγελιών σας και το status
των ανοιχτών σας παραγγελιών και όλες τις ρυθμίσεις που προσφέρονται στην
σελίδα «ο Λογαριασμός μου». 
Έτσι θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα σας τα στοιχεία ώστε να μπορείτε
να τα συμπληρώνετε ή να τα τροποποιείτε κατά περίπτωση. Θα μπορείτε να
καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
εκτέλεση των παραγγελιών σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα συμπληρώνετε
κάθε φορά που παραγγέλνετε. 
Επίσης θα μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον
στοιχεία όπως το φύλο και η ημερομηνία γέννησης σας τα οποία θα μας
επιτρέψουν να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μία ακόμα πιο κοντά στις
ανάγκες σας και πιο προσωποποιημένη ενημέρωση.

Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών
Στοιχεία πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των
παραγγελιών σας εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν
αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος
προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η
www.roomserviceshop.gr. δεν κρατάει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της.
Για την υλοποίηση της υπηρεσίας πιστοποίησης κατόχου κάρτας
ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά στοιχείων της κάρτας τους, σε τρίτο
πάροχο, συνεργαζόμενο με την τράπεζα η οποία υλοποιεί την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πληρωμής μέσω κάρτας.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων;
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο
όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. 
Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
συνιστούν: 
(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να
λάβετε εμάς όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (π.χ. η αγορά ενός
αξεσουάρ) και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας
υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό, για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για
την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις
παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την

τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών,
την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και
προϋποθέσεων. 
(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των
δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα
τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να
προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων
καθώς επίσης και ειδικά λογισμικά ασφαλείας που στόχο έχουν τον εντοπισμό
και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών: συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας
στους φυσικούς χώρους της εταιρίας μας αλλά και στις ηλεκτρονικές μας
σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι
πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κοκ ώστε να εντοπίσουμε ή να
αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας. 
(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως
κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς 
(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις
που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να: εγγραφείτε στα newsletter, να
λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, να συμμετέχετε
σε έρευνα ικανοποίησης, να σας στέλνουμε προσωποποιημένες ενημερώσεις,
κλπ. τόσο η www.roomserviceshop.gr ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά
πλαίσιο.

Επιτρέπεται σε ανήλικους και παιδιά να χρησιμοποιούν την
ιστοσελίδα μας?

Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα θα πρέπει να είστε άνω των 16
ετών. 
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα 
Η www.roomserviceshop.gr διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους
οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για
λογαριασμό της.
Συγκεκριμένα: 
Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την
www.roomserviceshop.gr που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Τους, τα δεδομένα αυτά
διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες με την www.roomserviceshop.gr επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση τους ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων υπηρεσιών τους. 
Τους για τους σκοπούς υλοποίησης τους σύμβασης πώλησης
διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τους οποίες έχει
ανατεθεί η εκτέλεση μέρους τους σύμβασης τους μεταφορικές εταιρίες ή
επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. 
Τους περιπτώσεις αυτές η www.roomserviceshop.gr παραμένει υπεύθυνη για τηνεπεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία τους επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους τους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να

διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό
πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να
ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης 
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με
βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: 
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του
ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά τους δεδομένα θα αποθηκεύονται
για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. 
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά τους
δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την
εκτέλεση τους σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη
νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. 
Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing
activities), τα προσωπικά τους δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση τους
συγκατάθεσης τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε
στιγμή. Η ανάκληση τους συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα τους
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν
την ανάκλησή τους. 
Τους θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού τους για όσο
διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα τους,
τα οποία τους δίνετε με σκοπό να τους παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται
για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να τους παρέχουμε τους

υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των
νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη
τους απάτης και τους κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων,
ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τους πληροφορίες τους, τους
απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού τους ή δεν χρειάζεται
πλέον να τους παρέχουμε τους υπηρεσίες τους. 
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή τους απευθυνθείτε απευθείας με την
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) www.roomserviceshop.gr, info@roomservice.gr τηλέφωνο: (+30) 2108946700
Μπορείτε τους να χρησιμοποιήσετε τους επιλογές απεγγραφής,
ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει
τους ηλεκτρονικές τους επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα τους σε σχέση με τα προσωπικά τους
δεδομένα
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο
επεξεργασίας από την www.roomserviceshop.gr απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: 
Δικαίωμα πρόσβασης: 
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα
τους επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα
δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την
επεξεργασία τους. 
Δικαίωμα διόρθωσης: 

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να
τροποποιήσετε τα προσωπικά τους δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία
επικοινωνίας. 
Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών τους
δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή τους ή με
προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα τους. Σε τους τους
υπόλοιπες περιπτώσεις (τους ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο
συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή
δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
Δικαίωμα περιορισμού τους επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό τους επεξεργασίας των
προσωπικών τους δεδομένων τους ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν
αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει
επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και
ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά
δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, τους είναι ωστόσο
απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ)
όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι
υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που τους αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για
τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων τους περιπτώσεις που, τους περιγράφεται
παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που
επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς τους και στην επεξεργασία για
σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού
προφίλ.
Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά τους δεδομένα
σε μορφή που θα τους επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα
χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τους κοινώς διαδεδομένες
μεθόδους επεξεργασίας. Τους, έχετε δικαίωμα να τους ζητήσετε, εφόσον είναι
τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας. Το δικαίωμα τους αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που τους έχετε
παράσχει τους και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα
με βάση τους συγκατάθεσή τους ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
Δικαίωμα ανάκλησης τους συγκατάθεσης:
Τέλος, η www.roomserviceshop.gr Τους ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα τους επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση τους προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή τους
απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email απευθείας με την
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) www.roomserviceshop.gr τηλέφωνο: (+30)2108946700. Μπορείτε τους να χρησιμοποιήσετε τους επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει τους ηλεκτρονικές τους επικοινωνίες. 
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά τους
μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email
απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) www.roomserviceshop.gr, info@roomservice.gr Τηλέφωνο: (+30) 210 8946700

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30)
210 6475600, Fax: (+30) 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η www.roomserviceshop.gr εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την
αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και
παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.
Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι
είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι
μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα
να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας
πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων
για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES.
Τι είναι τα Cookies; 
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα
αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα
περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε
φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν
λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του
χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει
ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων
«κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). 
Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies; 
Το www.roomserviceshop.gr χρησιμοποιεί για τη συλλογή πληροφοριών
ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις
ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο
site. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και
διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της
επισκεψιμότητάς σας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον
τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων,
διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες
πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε
σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. 

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και
μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη
πλοήγηση στον ιστότοπό μας. 
Χρήση των Cookies: 
Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη
λειτουργία του ιστοτόπου. 
Με την περεταίρω χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies. 
Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και
αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:
 IIS session cookie
 B2C Platform cookies
 CardinalCommerce
 Google Analytics
 Google Adwords
 AdNexus™
 Neustar® AdAdvisor®
 DoubleClick (Google)
 AddThis
 Lotame Solutions
 AdRoll
 
Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης
σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

Επιπλέον ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του
διαδικτυακού τόπου.
Πως μπορείτε να διαγράψετε τα cookies.
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση
τους. Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες: 
 Chrome –  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el  
 Safari –  https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US  
 Firefox –  https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-
do-not-track 
 Edge –  https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-
and-privacy  
 Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις
πληροφορίες του παρόχου του. 
Προσοχή: Η πολιτική μας για τα cookies μεταρρυθμίζεται προκειμένου να
είναι συμβατή τόσο με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων όσο και τον Κανονισμό ePrivacy (δεν έχει ακόμα εκδοθεί).

Διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση
προφίλ
Κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να περιηγείστε
και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να
εγγραφείτε είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, είτε με την εγγραφή σας
στα newsletter μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, δίνοντας την

ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) καθώς και την ανάλογη κατά περίπτωση
συγκατάθεση σας.  Μετά την παραπάνω εγγραφή σας, γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας κατάρτιση του προφίλ σας, με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις σας. Η χρήση των στοιχείων που μας δίνετε, γίνεται για να σας παρέχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης, για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις που αφορούν προσωπικά εσάς (για παράδειγμα προϊόντα που είδατε στην ιστοσελίδα μας ή που σας ενδιαφέρουν) αλλά και να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανάλογα με τις αναζητήσεις σας, το ιστορικό και τις προτιμήσεις σας. 
Αυτό πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα με την εγγραφή σας καθώς
μπορούμε να γνωρίζουμε και να ικανοποιούμε καλύτερα τις ανάγκες σας όσον
αφορά τα παρεχόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 
Στόχος μας είναι να μπορούμε να ανακαλύψουμε τις σας αρέσει ώστε να
σας παρέχουμε προτάσεις προσαρμοζόμενες στις δικές σας ανάγκες και
προτιμήσεις.
Επιπλέον Στοιχεία Όταν τα Δεδομένα Συλλέγονται από Τρίτους και Όχι
Απευθείας Από Το Φυσικό Πρόσωπο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Στο www.roomserviceshop.gr σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε
δημιουργώντας λογαριασμό μέλους (sign up) ή να κάνετε είσοδο στο
λογαριασμό σας (sign in) με την χρήση των λογαριασμών σας από Μέσα

Κοινωνικής δικτύωσης ( Facebook, Google+), δίχως να χρειάζεται να θυμάστε
κωδικούς πρόσβασης, μέσω αυτοματοποιημένης ασφαλούς λειτουργίας η
οποία πραγματοποιείται με την απευθείας επικοινωνία των συστημάτων μας με
το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο. 
Προϋπόθεση για τη χρήση της παραπάνω αυτοματοποιημένης
λειτουργίας εγγραφής/εισόδου είναι να δώσετε εξουσιοδότηση στο εκάστοτε
μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τη χρήση αυτή, η οποία ταυτόχρονα
εξουσιοδοτεί το μέσο να μας μεταβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα τα οποία
έχετε εσείς δηλώσει σαν δημόσια στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη
στιγμή της εξουσιοδότησης έχετε ενημέρωση για το ποια ακριβώς στοιχεία θα
διαβιβαστούν και έχετε και την δυνατότητα από-επιλογής κάποιων από αυτά. 
Η εξουσιοδότηση σας στο εκάστοτε μέσο γίνεται μία φορά και ισχύει έως
ότου εσείς με δική σας ενέργεια προς το εκάστοτε μέσο την διακόψετε
(αναζητήστε τις σχετικές λειτουργίες – επιλογές στον προσωπικό σας
λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης). 
Τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε από τα κοινωνικά δίκτυα,
εφόσον αυτά είναι δημόσια και μόνο με τη συγκατάθεση σας, είναι το Όνομα, το
Επώνυμο, το Email, η ημερομηνία Γενεθλίων και το φύλο σας, αλλά και όποια
άλλα στοιχεία έχετε δηλώσει σαν δημόσια στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τα
στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την δημιουργία λογαριασμού μέλους και τις
ανάγκες αυτού όπως περιγράφονται στην σχετική ενότητα «Δημιουργία
λογαριασμού μέλους».

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους.
Η www.roomserviceshop.gr δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην www.roomserviceshop.gr
Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις
απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.